Ameliyathane Ekipmanları

Atık kovası (Derinlik Ayarlı)

MAK 2193